Przenoszenie platformy Azure z umowy Enterprise Agreement do umowy klienta firmy Microsoft — często zadawane pytania

Microsoft has a new way of doing business, one that will simplify and enhance your Azure experience.

The new digital Microsoft Customer Agreement streamlines your Azure purchasing experience and reduces your administrative burden. Once you accept, you can transition your Azure services right away—without any service interruption—and start getting a monthly bill. Then take advantage of new invoice and cost management capabilities to help you understand and optimize your Azure costs, all in the same portal where you manage your Azure services. Regardless of how you choose to buy, whether through Microsoft, partners, or direct, you’ll get the same consistent experience.

Składanie zamówienia i akceptowanie umowy

 • Umowa klienta firmy Microsoft jest umową bezterminową, która nie wygasa z powodu zakupów transakcyjnych. W propozycji dla Ciebie umowa jest dostępna po kliknięciu hiperlinku.
 • Nie. Po zaakceptowaniu umowy klienta firmy Microsoft nie musisz już odnawiać przeniesionej rejestracji umowy Enterprise Agreement.
 • You may see the agreements associated to your billing account under the Cost Management + Billing section of the Azure portal. Navigate to the Properties page under Settings and then click on the Agreements tab.
 • The Microsoft Azure Plan provides you access to Azure services at standard pay-as-you-go rates under your Microsoft Customer Agreement. Learn more here.
 • Plan platformy Microsoft Azure na potrzeby tworzenia i testowania zapewnia subskrybentom programu Visual Studio obniżone stawki na obciążenia związane z tworzeniem i testowaniem na platformie Azure. Ten plan jest oparty na modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem w ramach ograniczonych umów dotyczących poziomu usług. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
 • Jeśli propozycja wygaśnie, zanim zdążysz złożyć zamówienie, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Microsoft.
 • Link do edycji umożliwia zaktualizowanie Twoich danych rozliczeniowych i głównego sposobu kontaktu. Za pośrednictwem tego przepływu nie można zmienić kraju konta — wymaga to kontaktu z działem obsługi klienta.

Przechodzenie na nowe konto rozliczeniowe

 • Gdy Twoja organizacja zaakceptuje umowę klienta firmy Microsoft, zostanie utworzone nowe konto rozliczeniowe. To nowe konto rozliczeniowe oferuje rozszerzone funkcje zarządzania rozliczeniami i kosztami w ramach usprawnionego, ujednoliconego środowiska zarządzania.
 • Rozliczanie Twoich subskrypcji platformy Azure musi zostać przeniesione z rejestracji umowy Enterprise Agreement na nowe konto rozliczeniowe.
 • Nowe konto rozliczeniowe obsługuje tylko administratorów rozliczeń z dzierżawy Twojej organizacji. Jeśli administratorzy rozliczeń w Twojej rejestracji umowy Enterprise Agreement są częścią dzierżawy, uzyskają dostęp do nowego konta rozliczeniowego podczas przenoszenia. Jeśli nie są częścią dzierżawy, musisz zaprosić ich do dzierżawy, aby udzielić im dostępu do nowego konta rozliczeniowego.
 • Usługi platformy Azure w ramach Twojej subskrypcji będą działały bez jakiejkolwiek przerwy. Przenosimy jedynie relacje rozliczeniowe dotyczące Twoich subskrypcji platformy Azure. Nie będzie to miało wpływu na istniejące zasoby, grupy zasobów czy grupy zarządzania.
 • Jeśli nie przejdziesz na nowe konto rozliczeniowe przed wygaśnięciem rejestracji umowy Enterprise Agreement, usługi platformy Azure w ramach tej rejestracji będą działać bez żadnego przestoju, lecz opłaty za nie będą naliczane według stawek detalicznych.
 • Nie. Po przeniesieniu rozliczania Twoich subskrypcji platformy Azure na nowe konto rozliczeniowe nie można przywrócić rejestracji umowy Enterprise Agreement.
 • Aby ukończyć konfigurację, musisz przenieść rozliczanie Twoich subskrypcji platformy Azure z rejestracji umowy Enterprise Agreement na nowe konto rozliczeniowe. Wymaga to uprawnień do rozliczania subskrypcji platformy Azure. Uprawnienia te mają tylko administratorzy rejestracji w przedsiębiorstwie.
 • Możesz poprosić istniejącego administratora przedsiębiorstwa, aby przyznał Ci uprawnienia administratora przedsiębiorstwa.
 • Wszystkie rezerwacje platformy Azure w ramach rejestracji umowy Enterprise Agreement także zostaną przeniesione na nowe konto rozliczeniowe. Podczas przenoszenia nie nastąpią żadne zmiany rabatów dotyczących rezerwacji, które obowiązują dla Twoich subskrypcji.

Managing your new billing account

 • When you accept the Microsoft Customer Agreement, a billing account is created for you. You’ll use your billing account to track costs of your Azure services and manage billing.

  Each billing account has at least one billing profile that lets you manage your invoice and payment method. A billing profile is set up when you accept the agreement. A monthly invoice is generated for each billing profile and contains all respective charges from the previous month.

  Each billing profile contains one invoice section by default. You may create additional invoice sections to easily track and allocate costs based on your needs whether is it per project, department or development environment. You’ll see these sections on your invoice reflecting the usage of each subscription and purchases you’ve assigned to it.

  Learn more about how to get started with your new billing account.

 • A monthly invoice is generated at the beginning of the calendar month for each billing profile. The invoice is emailed to the billing profile owners, billing profile contributors and invoice managers.

  Each billing profile has its own payment method that is used to pay its invoice. If you have Azure credits available, they will be automatically applied, reducing the amount you owe. The payment instructions are provided on the invoice.

  Learn more about understanding your invoice.

 • Invoices are generated around the 5th of every month and will be emailed to billing profile owners, billing profile contributors and invoice managers.
 • The payment instructions are provided on the invoice. If you have Azure credits available, they will be automatically applied, reducing the amount you owe.
 • Yes, you may create invoice sections to organize the costs on your invoice.

  Each billing profile contains one invoice section by default. You may create additional invoice sections to easily track and allocate costs based on your needs whether is it per project, department or development environment. You’ll see these sections on your invoice reflecting the usage of each subscription and purchases you’ve assigned to it.

  Learn more about invoice sections.

Troubleshooting and Errors

 • To complete the setup, you need EA administrator write access. You may see this message if you have read-only access. Be sure you are logged in with the email that has EA administrator access if you have multiple logins.
 • To complete the setup, you need to be a billing profile owner under the Microsoft Customer Agreement. You automatically become the owner of the billing profile using the identity you were signed into when accepting the Microsoft Customer Agreement.

  The email that you used to accept the Microsoft Customer Agreement may be associated with 2 different identities – work/school account (also known as AAD or organizational account) and Microsoft Account (also known as personal account). If you were able to successfully accept the agreement and place the order, you used your work/school account and need to be logged into the Azure portal using this identity.

  If you are seeing this error message, you may be logged in using the Microsoft Account identity associated with your email. You will need to sign out and sign in using the work/school account instead. When signing back in, please be sure to fill in your email address and not selected the pre-populated one.

  Learn more about the access required to complete the setup.