Przenoszenie platformy Azure z umowy Enterprise Agreement do umowy klienta firmy Microsoft — często zadawane pytania

Firma Microsoft zmienia sposób współpracy, aby uprościć środowisko platformy Azure i zwiększyć jej możliwości.

Nowa cyfrowa umowa klienta firmy Microsoft upraszcza kupowanie platformy Azure i zmniejsza zakres zadań administracyjnych. Po zaakceptowaniu możesz od razu przenieść swoje usługi Azure — bez żadnych przerw w dostępności usług — i zacząć rozliczać się miesięcznie. Nowe możliwości faktur i zarządzania kosztami ułatwiają analizę i optymalizację kosztów związanych z platformą Azure w jednym portalu, w którym zarządzasz usługami platformy Azure. Niezależnie od tego, na jaki sposób zakupu się zdecydujesz, za pośrednictwem firmy Microsoft, partnerów, czy bezpośrednio, będziesz korzystać z takiego samego, spójnego środowiska.

Składanie zamówienia i akceptowanie umowy

 • Umowa klienta firmy Microsoft jest umową bezterminową, która nie wygasa z powodu zakupów transakcyjnych. W propozycji dla Ciebie umowa jest dostępna po kliknięciu hiperlinku.
 • Nie. Po zaakceptowaniu umowy klienta firmy Microsoft nie musisz już odnawiać przeniesionej rejestracji umowy Enterprise Agreement.
 • Umowy związane z kontem rozliczeniowym można sprawdzić w sekcji Zarządzanie kosztami i rozliczenia w witrynie Azure Portal. Przejdź na stronę Właściwości w obszarze Ustawieniach, a następnie kliknij kartę Umowy.
 • Plan platformy Microsoft Azure zapewnia dostęp do usług platformy Azure według standardowych stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem w ramach umowy klienta firmy Microsoft. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
 • Plan platformy Microsoft Azure na potrzeby tworzenia i testowania zapewnia subskrybentom programu Visual Studio obniżone stawki na obciążenia związane z tworzeniem i testowaniem na platformie Azure. Ten plan jest oparty na modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem w ramach ograniczonych umów dotyczących poziomu usług. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
 • Jeśli propozycja wygaśnie, zanim zdążysz złożyć zamówienie, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Microsoft.
 • Link do edycji umożliwia zaktualizowanie Twoich danych rozliczeniowych i głównego sposobu kontaktu. Za pośrednictwem tego przepływu nie można zmienić kraju konta — wymaga to kontaktu z działem obsługi klienta.

Przechodzenie na nowe konto rozliczeniowe

 • Gdy Twoja organizacja zaakceptuje umowę klienta firmy Microsoft, zostanie utworzone nowe konto rozliczeniowe. To nowe konto rozliczeniowe oferuje rozszerzone funkcje zarządzania rozliczeniami i kosztami w ramach usprawnionego, ujednoliconego środowiska zarządzania.
 • Rozliczanie Twoich subskrypcji platformy Azure musi zostać przeniesione z rejestracji umowy Enterprise Agreement na nowe konto rozliczeniowe.
 • Nowe konto rozliczeniowe obsługuje tylko administratorów rozliczeń z dzierżawy Twojej organizacji. Jeśli administratorzy rozliczeń w Twojej rejestracji umowy Enterprise Agreement są częścią dzierżawy, uzyskają dostęp do nowego konta rozliczeniowego podczas przenoszenia. Jeśli nie są częścią dzierżawy, musisz zaprosić ich do dzierżawy, aby udzielić im dostępu do nowego konta rozliczeniowego.
 • Usługi platformy Azure w ramach Twojej subskrypcji będą działały bez jakiejkolwiek przerwy. Przenosimy jedynie relacje rozliczeniowe dotyczące Twoich subskrypcji platformy Azure. Nie będzie to miało wpływu na istniejące zasoby, grupy zasobów czy grupy zarządzania.
 • Jeśli nie przejdziesz na nowe konto rozliczeniowe przed wygaśnięciem rejestracji umowy Enterprise Agreement, usługi platformy Azure w ramach tej rejestracji będą działać bez żadnego przestoju, lecz opłaty za nie będą naliczane według stawek detalicznych.
 • Nie. Po przeniesieniu rozliczania Twoich subskrypcji platformy Azure na nowe konto rozliczeniowe nie można przywrócić rejestracji umowy Enterprise Agreement.
 • Aby ukończyć konfigurację, musisz przenieść rozliczanie Twoich subskrypcji platformy Azure z rejestracji umowy Enterprise Agreement na nowe konto rozliczeniowe. Wymaga to uprawnień do rozliczania subskrypcji platformy Azure. Uprawnienia te mają tylko administratorzy rejestracji w przedsiębiorstwie.
 • Możesz poprosić istniejącego administratora przedsiębiorstwa, aby przyznał Ci uprawnienia administratora przedsiębiorstwa.
 • Wszystkie rezerwacje platformy Azure w ramach rejestracji umowy Enterprise Agreement także zostaną przeniesione na nowe konto rozliczeniowe. Podczas przenoszenia nie nastąpią żadne zmiany rabatów dotyczących rezerwacji, które obowiązują dla Twoich subskrypcji.

Zarządzanie nowym kontem rozliczeniowym

 • Gdy zaakceptujesz umowę klienta firmy Microsoft, zostanie utworzone konto rozliczeniowe. Umożliwia ono śledzenie kosztów usług platformy Azure i zarządzanie rozliczeniami.

  Każde konto rozliczeniowe ma co najmniej jeden profil rozliczeniowy, który pozwala zarządzać fakturami i formą płatności. Profil rozliczeniowy jest tworzony po zaakceptowaniu umowy. Dla każdego profilu co miesiąc jest generowana faktura ze wszystkimi opłatami z poprzedniego miesiąca.

  Domyślnie każdy profil rozliczeniowy zawiera jedną sekcję faktury. Możesz utworzyć więcej sekcji faktury, aby łatwo śledzić i przydzielać koszty zgodnie z wymaganiami danego projektu, działu lub środowiska deweloperskiego. Sekcje na fakturze odzwierciedlają użycie poszczególnych subskrypcji i przypisanych do nich zakupów.

  Dowiedz się więcej o tym, jak rozpocząć pracę z nowym kontem rozliczeniowym.

 • Dla każdego profilu na początku miesiąca kalendarzowego jest generowana miesięczna faktura. Jest ona wysyłana pocztą e-mail do właścicieli profilów, współautorów profilów rozliczeń i kierowników ds. faktur.

  Każdy profil rozliczeniowy ma swoją formę płatności za faktury. Jeśli masz dostępne środki na korzystanie z platformy Azure, zostaną one wykorzystane automatycznie do obniżenia kwoty należności. Instrukcje dotyczące płatności można znaleźć na fakturze.

 • Faktury są generowane około 5 dnia każdego miesiąca i są wysyłane pocztą e-mail do właścicieli profilów, współautorów profilów rozliczeń i kierowników ds. faktur.
 • Instrukcje dotyczące płatności można znaleźć na fakturze. Jeśli masz dostępne środki na korzystanie z platformy Azure, zostaną one wykorzystane automatycznie do obniżenia kwoty należności.
 • Tak, można tworzyć sekcje faktury w celu organizowania kosztów na fakturze.

  Domyślnie każdy profil rozliczeniowy zawiera jedną sekcję faktury. Możesz utworzyć więcej sekcji faktury, aby łatwo śledzić i przydzielać koszty zgodnie z wymaganiami danego projektu, działu lub środowiska deweloperskiego. Sekcje na fakturze odzwierciedlają użycie poszczególnych subskrypcji i przypisanych do nich zakupów.

  Dowiedz się więcej o sekcjach faktury.

Rozwiązywanie problemów i błędy

 • Aby sfinalizować tę konfigurację, potrzebujesz uprawnień administratora umowy EA do zapisu. Jeśli masz dostęp tylko do odczytu, może pojawić się ten komunikat. Jeśli masz wiele poświadczeń logowania, koniecznie zaloguj się przy użyciu adresu e-mail zapewniającego dostęp na poziomie administratora umowy EA.
 • Aby sfinalizować tę konfigurację, musisz być właścicielem profilu rozliczeniowego w ramach Umowy klienta firmy Microsoft. Akceptując Umowę klienta firmy Microsoft, automatycznie stajesz się właścicielem profilu rozliczeniowego z zastosowaniem tożsamości, której konto jest do tego używane.

  Adres e-mail użyty do zaakceptowania Umowy klienta firmy Microsoft może być skojarzony z 2 różnymi tożsamościami — kontem służbowym (znanym również jako kont usługi AAD lub konto organizacyjne) i kontem Microsoft (znanym również jako konto osobiste). Jeśli udało Ci się zaakceptować umowę i złożyć zamówienie, zostało do tego użyte konto służbowe i musisz zalogować się w witrynie Azure Portal przy użyciu tej tożsamości.

  Jeśli widzisz ten komunikat o błędzie, do zalogowania prawdopodobnie użyto tożsamości konta Microsoft skojarzonego z Twoim adresem e-mail. Musisz się wylogować i zalogować przy użyciu konta służbowego. Przy ponownym logowaniu koniecznie podaj adres e-mail, zamiast wybierać wstępnie wypełniony.

  Dowiedz się więcej o dostępie wymaganym do sfinalizowania konfiguracji.