Przenoszenie platformy Azure z umowy Enterprise Agreement do umowy klienta firmy Microsoft — często zadawane pytania

Istnieje nowy sposób współpracy z firmą Microsoft. Obecnie kupowanie usług platformy Azure i zarządzanie nimi jest łatwiejsze dzięki usprawnionemu środowisku cyfrowemu wyposażonemu w rozszerzone opcje i funkcje zarządzania rozliczeniami i kosztami.

Składanie zamówienia i akceptowanie umowy

 • Umowa klienta firmy Microsoft jest umową bezterminową, która nie wygasa z powodu zakupów transakcyjnych. W propozycji dla Ciebie umowa jest dostępna po kliknięciu hiperlinku.
 • Nie. Po zaakceptowaniu umowy klienta firmy Microsoft nie musisz już odnawiać przeniesionej rejestracji umowy Enterprise Agreement.
 • Plan platformy Microsoft Azure na potrzeby tworzenia i testowania zapewnia subskrybentom programu Visual Studio obniżone stawki na obciążenia związane z tworzeniem i testowaniem na platformie Azure. Ten plan jest oparty na modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem w ramach ograniczonych umów dotyczących poziomu usług. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
 • Jeśli propozycja wygaśnie, zanim zdążysz złożyć zamówienie, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Microsoft.
 • Link do edycji umożliwia zaktualizowanie Twoich danych rozliczeniowych i głównego sposobu kontaktu. Za pośrednictwem tego przepływu nie można zmienić kraju konta — wymaga to kontaktu z działem obsługi klienta.

Przechodzenie na nowe konto rozliczeniowe

 • Gdy Twoja organizacja zaakceptuje umowę klienta firmy Microsoft, zostanie utworzone nowe konto rozliczeniowe. To nowe konto rozliczeniowe oferuje rozszerzone funkcje zarządzania rozliczeniami i kosztami w ramach usprawnionego, ujednoliconego środowiska zarządzania.
 • Rozliczanie Twoich subskrypcji platformy Azure musi zostać przeniesione z rejestracji umowy Enterprise Agreement na nowe konto rozliczeniowe.
 • Nowe konto rozliczeniowe obsługuje tylko administratorów rozliczeń z dzierżawy Twojej organizacji. Jeśli administratorzy rozliczeń w Twojej rejestracji umowy Enterprise Agreement są częścią dzierżawy, uzyskają dostęp do nowego konta rozliczeniowego podczas przenoszenia. Jeśli nie są częścią dzierżawy, musisz zaprosić ich do dzierżawy, aby udzielić im dostępu do nowego konta rozliczeniowego.
 • Usługi platformy Azure w ramach Twojej subskrypcji będą działały bez jakiejkolwiek przerwy. Przenosimy jedynie relacje rozliczeniowe dotyczące Twoich subskrypcji platformy Azure. Nie będzie to miało wpływu na istniejące zasoby, grupy zasobów czy grupy zarządzania.
 • Jeśli nie przejdziesz na nowe konto rozliczeniowe przed wygaśnięciem rejestracji umowy Enterprise Agreement, usługi platformy Azure w ramach tej rejestracji będą działać bez żadnego przestoju, lecz opłaty za nie będą naliczane według stawek detalicznych.
 • Nie. Po przeniesieniu rozliczania Twoich subskrypcji platformy Azure na nowe konto rozliczeniowe nie można przywrócić rejestracji umowy Enterprise Agreement.
 • Aby ukończyć konfigurację, musisz przenieść rozliczanie Twoich subskrypcji platformy Azure z rejestracji umowy Enterprise Agreement na nowe konto rozliczeniowe. Wymaga to uprawnień do rozliczania subskrypcji platformy Azure. Uprawnienia te mają tylko administratorzy rejestracji w przedsiębiorstwie.
 • Możesz poprosić istniejącego administratora przedsiębiorstwa, aby przyznał Ci uprawnienia administratora przedsiębiorstwa.
 • Wszystkie rezerwacje platformy Azure w ramach rejestracji umowy Enterprise Agreement także zostaną przeniesione na nowe konto rozliczeniowe. Podczas przenoszenia nie nastąpią żadne zmiany rabatów dotyczących rezerwacji, które obowiązują dla Twoich subskrypcji.