Traffic Manager is directing requests to disabled endpoint

Virtual Network

Related questions and answers

  • Nie. Nie będą naliczane żadne opłaty za transfer danych w ramach sieci wirtualnej

  • Dowiedz się, jak działa delegowanie DNS.

  • Dowiedz się, jak skonfigurować usługę Traffic Manager.