Porozmawiaj z agentem albo przejrzyj typowe pytania zadawane przez klientów

Klienci korzystający z bezpłatnego konta mogą uzyskiwać pomoc techniczną dotyczącą platformy Azure przez całą dobę za pośrednictwem czatu lub Twitter: @AzureSupport

Często zadawane pytania

Rozwiązywanie problemów z łącznością maszyny wirtualnej

Połączenie RDP (Remote Desktop Protocol) z maszyną wirtualną platformy Azure bazującą na systemie Windows może ulec awarii z wielu powodów. Z tego dokumentu dowiesz się, jak wykrywać i rozwiązywać najczęstsze problemy z połączeniami.

Rozwiązywanie problemów z aplikacjami internetowymi

Platforma Azure udostępnia wbudowaną funkcję diagnostyki, która pomaga w debugowaniu aplikacji internetowej usługi App Service. Z tego artykułu dowiesz się, jak włączyć rejestrowanie danych diagnostycznych i dodać instrumentację do swojej aplikacji.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Active Directory

Usługa Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) to rozwiązanie do zarządzania tożsamościami i dostępem w chmurze, które oferuje usługi katalogowe, nadzór nad tożsamościami i zarządzanie dostępem do aplikacji. Przejrzyj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach do zarządzania tożsamościami na platformie Azure.

Dodatkowe opcje pomocy technicznej dla Twojego bezpłatnego konta

Zmień poziom swojego bezpłatnego konta na wyższy i uzyskaj dodatkowe korzyści