Usługa synchronizacji nie może importować/eksportować zmian z usługi Azure AD

Azure Active Directory (AD)

Related questions and answers

  • Informacje na temat włączonych usług.

  • Informacje na temat błędów programu Microsoft Graph.

  • Informacje na temat tej funkcji.

  • Dowiedz się, jak wykonać uaktualnienie.

  • Dowiedz się, jak przeprowadzać przejęcia nazw domen DNS.