Czy obsługujecie Alexę i Asystenta Google?

Usługa Azure Bot Service obecnie nie obsługuje Alexy ani Asystenta Google. Jednak obie te usługi są oceniane pod kątem uwzględnienia w przyszłych wersjach usługi Bot Service. Odwiedź naszą stronę w serwisie GitHub, aby zobaczyć wkład społeczności.

Usługa Azure Bot

Related questions and answers

 • Tak. Boty platformy Bot Framework obsługują rozumienie języka naturalnego za pośrednictwem usługi Language Understanding (LUIS). Dowiedz się więcej o usłudze LUIS: https://www.luis.ai.

 • Listę obecnie obsługiwanych kanałów można znaleźć tutaj: https://aka.ms/bfchannels. Zespół platformy Bot Framework nieustannie ocenia bieżące i przyszłe kanały.

 • Szczegółowy cennik usługi Azure Bot Service można znaleźć na stronie https://azure.microsoft.com/pl-pl/pricing/details/bot-service/.

 • Aby utworzyć nowego bota za pomocą usługi Azure Bot Service lub zestawu SDK i narzędzi platformy Bot Framework, zacznij od przejścia na stronę https://botframework.com. Znajdziesz na niej wskazówki dotyczące planowania, tworzenia, testowania i oceniania bota.

 • Umiejętność musi być w stanie uwierzytelnić żądanie przychodzące od innego bota (asystenta wirtualnego).

  Dowiedz się więcej: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/reference/skills/skillauthentication/

 • Działania związane ze zdarzeniami są używane do przekazywania metadanych między botem a użytkownikiem w sposób niewidoczny dla użytkownika.

  Dane z tych działań mogą być przetwarzane przez asystenta w celu realizacji scenariuszy takich jak dostarczanie podsumowania dnia z wyprzedzeniem lub wypełnianie elementów semantycznych akcji.

  Dowiedz się więcej: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/reference/virtual-assistant/events/