W

Usługa Azure Bot Service i platforma Bot Framework 3 są ogólnie dostępne i w pełni obsługiwane. Dodatkowo bazowy protokół platformy Bot Framework oraz biblioteki łączników nie zmieniły się: są współużytkowane przez zestawy Bot Framework SDK w wersjach 3 i 4.

Usługa Azure Bot

Related questions and answers