W

Usługa Azure Bot Service i platforma Bot Framework 3 są ogólnie dostępne i w pełni obsługiwane. Dodatkowo bazowy protokół platformy Bot Framework oraz biblioteki łączników nie zmieniły się: są współużytkowane przez zestawy Bot Framework SDK w wersjach 3 i 4.

Usługa Azure Bot

Related questions and answers

  • Tak, aspekty umiejętności asystenta wirtualnego (model językowy, okna dialogowe, kod integracji i generowanie języka) mogą być dostosowywane przez klientów i/lub partnerów. Pełny kod źródłowy jest udostępniany w usłudze GitHub.

  • Zestaw Bot Framework SDK udostępnia otwartą architekturę. Umożliwia tworzenie, podłączanie i wdrażanie inteligentnych botów oraz zarządzanie nimi. Boty te w naturalny sposób komunikują się z użytkownikami witryn internetowych, aplikacji, usług takich jak Cortana, Microsoft Teams, Skype, Slack czy Facebook Messenger i innych rozwiązań.

  • Narzędzie wiersza polecenia BotSkills umożliwia zautomatyzowanie połączenia między asystentem wirtualnym i umiejętnościami, co obejmuje proces aktualizowania modeli wysyłania i tworzenia połączeń z uwierzytelnianiem, gdy są wymagane.

    Dowiedz się więcej: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/reference/skills/botskills/

  • Usługa Azure Bot Service umożliwia tworzenie wszystkich rodzajów botów, od wewnętrznych botów firmowych pomagających w finalizacji określonych transakcji po boty publiczne w takich kanałach jak Skype, Facebook Messenger, Slack i Microsoft Teams, które reprezentują Twoją markę i pomagają poprawić jakość obsługi klienta. Boty są oparte na szerokim zakresie usług Azure Cognitive Services, aby umożliwić obsługę obrazów i mowy, analizę tekstu, analizę tonacji i nie tylko. Gdy to konieczne, boty mogą przekierowywać rozmowy do fizycznych agentów.

  • Aby skonfigurować powiadomienia usługi Enterprise dla asystenta wirtualnego, zobacz: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/howto/samples/enterprisenotifications/

  • Usługa QnA Maker wyodrębnia i obsługuje pary pytań i odpowiedzi. Usługa Language Understanding (LUIS) identyfikuje intencje i wyodrębnia jednostki. Dodatkowe narzędzia dostępne w wersji 4 zestawu Bot Framework SDK pomagają kierować wypowiedzi między nimi, aby łatwo połączyć obie te usługi w ramach bota.