Jak duże bazy wiedzy można tworzyć?

Maksymalny rozmiar bazy wiedzy zależy od jednostki SKU usługi Azure Search wybranej podczas tworzenia usługi QnA Maker.

Usługa Azure Bot

Powiązane pytania i odpowiedzi