Aktualizacje wprowadzone przez mnie w bazie wiedzy nie są odzwierciedlone po opublikowaniu, dlaczego?

Po każdej edycji w usłudze QnA Maker musisz wybrać pozycję „Zapisz i trenuj”, aby zobaczyć zmiany.

Usługa Azure Bot

Related questions and answers