Dlaczego usługa LUIS nie ma więcej wstępnie utworzonych domen?

Usługa Language Understanding (LUIS) skupia się na zapewnieniu platformy umożliwiającej łatwe utworzenie niestandardowego modelu przy użyciu narzędzi o szerokim zastosowaniu, np. wstępnie utworzonych aparatów rozpoznawania jednostek. Zespół usługi LUIS spodziewa się dodać więcej wstępnie utworzonych domen w przyszłości. Prześlij opinię w witrynie User Voice usługi LUIS

Usługa Azure Bot

Related questions and answers