Czy muszę przenieść mojego bota na platformę Azure?

Korzystając z zestawu Bot Framework SDK i narzędzi, możesz wdrożyć bota w wielu kanałach na platformach, z których już korzystasz. Konto Azure jest wymagane tylko w przypadku używania kanałów Premium. Jednak sam bot nie musi być wdrażany na platformie Azure.

Usługa Azure Bot

Related questions and answers

  • Aby utworzyć nowego bota za pomocą usługi Azure Bot Service lub zestawu SDK i narzędzi platformy Bot Framework, zacznij od przejścia na stronę https://botframework.com. Znajdziesz na niej wskazówki dotyczące planowania, tworzenia, testowania i oceniania bota.

  • Możesz wytrenować model języka bota w usłudze Language Understanding (LUIS): https://www.luis.ai.

  • Bota Microsoft Bot Framework można napisać w kilku językach programowania, w tym C#, JavaScript, Python i Java. Zobacz szczegółowe informacje o obsługiwanych językach programowania: https://github.com/microsoft/botframework

  • Tak. Boty platformy Bot Framework obsługują rozumienie języka naturalnego za pośrednictwem usługi Language Understanding (LUIS). Dowiedz się więcej o usłudze LUIS: https://www.luis.ai.

  • Listę obecnie obsługiwanych kanałów można znaleźć tutaj: https://aka.ms/bfchannels. Zespół platformy Bot Framework nieustannie ocenia bieżące i przyszłe kanały.

  • Możesz zacząć tworzyć bota za pomocą zestawu Bot Framework SDK dostępnego na stronie https://github.com/microsoft/botframework.