Dlaczego wstępnie utworzone domeny są w wersji zapoznawczej?

Wstępnie utworzone domeny są w wersji zapoznawczej, ponieważ zespół usługi Language Understanding (LUIS) nadal ocenia sposób ich używania, aby jak najbardziej przyspieszyć opracowywanie modeli.

Usługa Azure Bot

Related questions and answers