Dlaczego nie pozwalacie na wybranie algorytmu i dostrojenie parametrów?

Usługa Language Understanding (LUIS) koncentruje się na uczeniu maszyn, więc nawet deweloperzy, którzy nie są ekspertami, mogą z łatwością tworzyć modele. Udostępniane są narzędzia do analizy modeli i testowania wsadowego, ale nie jest możliwa zmiana podstawowej technologii.

Usługa Azure Bot

Related questions and answers

  • Aby utworzyć nowego bota za pomocą usługi Azure Bot Service lub zestawu SDK i narzędzi platformy Bot Framework, zacznij od przejścia na stronę https://botframework.com. Znajdziesz na niej wskazówki dotyczące planowania, tworzenia, testowania i oceniania bota.

  • Działania związane ze zdarzeniami są używane do przekazywania metadanych między botem a użytkownikiem w sposób niewidoczny dla użytkownika.

    Dane z tych działań mogą być przetwarzane przez asystenta w celu realizacji scenariuszy takich jak dostarczanie podsumowania dnia z wyprzedzeniem lub wypełnianie elementów semantycznych akcji.

    Dowiedz się więcej: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/reference/virtual-assistant/events/

  • Bota Microsoft Bot Framework można napisać w kilku językach programowania, w tym C#, JavaScript, Python i Java. Zobacz szczegółowe informacje o obsługiwanych językach programowania: https://github.com/microsoft/botframework

  • Możesz wytrenować model języka bota w usłudze Language Understanding (LUIS): https://www.luis.ai.

  • Tak. Boty platformy Bot Framework obsługują rozumienie języka naturalnego za pośrednictwem usługi Language Understanding (LUIS). Dowiedz się więcej o usłudze LUIS: https://www.luis.ai.

  • Możesz zacząć tworzyć bota za pomocą zestawu Bot Framework SDK dostępnego na stronie https://github.com/microsoft/botframework.