Dlaczego ograniczacie intencje i jednostki?

Usługa Language Understanding (LUIS) ogranicza intencje i jednostki, aby zapewnić zgodność z najlepszymi rozwiązaniami. Na przykład zbyt wiele podobnych do siebie intencji może utrudnić usłudze LUIS ich rozróżnienie. Obecne limity to 500 intencji, 100 jednostek uczenia maszynowego i 50 jednostek listy. Jeśli Twoja aplikacja przekracza ograniczenia i limity modelu usługi Language Understanding, rozważ użycie aplikacji wysyłania lub kontenera usługi Language Understanding.

Usługa Azure Bot

Related questions and answers

  • Tak, aspekty umiejętności asystenta wirtualnego (model językowy, okna dialogowe, kod integracji i generowanie języka) mogą być dostosowywane przez klientów i/lub partnerów. Pełny kod źródłowy jest udostępniany w usłudze GitHub.

  • Zestaw Bot Framework SDK udostępnia otwartą architekturę. Umożliwia tworzenie, podłączanie i wdrażanie inteligentnych botów oraz zarządzanie nimi. Boty te w naturalny sposób komunikują się z użytkownikami witryn internetowych, aplikacji, usług takich jak Cortana, Microsoft Teams, Skype, Slack czy Facebook Messenger i innych rozwiązań.

  • Maksymalny rozmiar bazy wiedzy zależy od jednostki SKU usługi Azure Search wybranej podczas tworzenia usługi QnA Maker.

  • Usługa Azure Bot Service jest zgodna ze standardami ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27018:2014, Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), Health Insurance Portability and Accountability Act Business Associate Agreement (HIPAA BAA), Health Information Trust Alliance Common Security Framework (HITRUST) oraz SOC 1, SOC 2 i SOC 3.

  • Usługa QnA Maker wyodrębnia i obsługuje pary pytań i odpowiedzi. Usługa Language Understanding (LUIS) identyfikuje intencje i wyodrębnia jednostki. Dodatkowe narzędzia dostępne w wersji 4 zestawu Bot Framework SDK pomagają kierować wypowiedzi między nimi, aby łatwo połączyć obie te usługi w ramach bota.

  • Akcelerator rozwiązań asystenta wirtualnego pomaga firmom w tworzeniu oznaczonego marką asystenta wirtualnego, który jest spersonalizowany dla ich klientów oraz dostępny na wielu urządzeniach i w wielu aplikacjach. Odwiedź stronę asystenta wirtualnego w serwisie GitHub, aby uzyskać więcej informacji.