Dlaczego ograniczacie intencje i jednostki?

Usługa Language Understanding (LUIS) ogranicza intencje i jednostki, aby zapewnić zgodność z najlepszymi rozwiązaniami. Na przykład zbyt wiele podobnych do siebie intencji może utrudnić usłudze LUIS ich rozróżnienie. Obecne limity to 500 intencji, 100 jednostek uczenia maszynowego i 50 jednostek listy. Jeśli Twoja aplikacja przekracza ograniczenia i limity modelu usługi Language Understanding, rozważ użycie aplikacji wysyłania lub kontenera usługi Language Understanding.

Usługa Azure Bot

Related questions and answers

  • Aby utworzyć nowego bota za pomocą usługi Azure Bot Service lub zestawu SDK i narzędzi platformy Bot Framework, zacznij od przejścia na stronę https://botframework.com. Znajdziesz na niej wskazówki dotyczące planowania, tworzenia, testowania i oceniania bota.

  • Działania związane ze zdarzeniami są używane do przekazywania metadanych między botem a użytkownikiem w sposób niewidoczny dla użytkownika.

    Dane z tych działań mogą być przetwarzane przez asystenta w celu realizacji scenariuszy takich jak dostarczanie podsumowania dnia z wyprzedzeniem lub wypełnianie elementów semantycznych akcji.

    Dowiedz się więcej: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/reference/virtual-assistant/events/

  • Możesz wytrenować model języka bota w usłudze Language Understanding (LUIS): https://www.luis.ai.

  • Bota Microsoft Bot Framework można napisać w kilku językach programowania, w tym C#, JavaScript, Python i Java. Zobacz szczegółowe informacje o obsługiwanych językach programowania: https://github.com/microsoft/botframework

  • Tak. Boty platformy Bot Framework obsługują rozumienie języka naturalnego za pośrednictwem usługi Language Understanding (LUIS). Dowiedz się więcej o usłudze LUIS: https://www.luis.ai.

  • Listę obecnie obsługiwanych kanałów można znaleźć tutaj: https://aka.ms/bfchannels. Zespół platformy Bot Framework nieustannie ocenia bieżące i przyszłe kanały.