W usłudze Language Understanding brakuje obsługiwanych języków?

Usługa Language Understanding (LUIS) obecnie obsługuje 12 ustawień regionalnych, a kolejne zostaną dodane w niedalekiej przyszłości. Ponadto zestaw Bot Framework SDK ma wbudowaną możliwość korzystania z usługi Microsoft Translator, dzięki czemu może obsłużyć wiele innych ustawień.

Usługa Azure Bot

Related questions and answers