Pomoc techniczna została kupiona za pośrednictwem umowy Enterprise Agreement (EA), ale dostęp do pomocy technicznej nie został jeszcze włączony. Jak mogę uzyskać pomoc techniczną w tym okresie przejściowym?

Jeśli złożono już zamówienie na plan pomocy technicznej za pośrednictwem umowy EA i oczekuje ono na realizację, możesz mieć tymczasowo możliwość uzyskania pomocy technicznej. W tym celu prześlij żądanie pomocy technicznej typu „Zarządzanie subskrypcjami” w witrynie Azure Portal firmy Microsoft, wskaż zamówiony plan (Standard lub Professional Direct) i wprowadź opis problemu. Następnie skontaktuje się z Tobą inżynier pomocy technicznej.

Related questions and answers

  • Aby zalogować się na platformie Azure lub utworzyć bezpłatne konto platformy Azure, musisz mieć konto Microsoft (wcześniej Windows Live ID) lub konto usługi GitHub. Usługi Facebook i LinkedIn nie są obecnie obsługiwane.

  • Wszystkie interfejsy API w warstwie S1 są oferowane w stałej cenie równej 5 USD za 1000 transakcji. Dowiedz się więcej na temat cen usługi Azure Maps

  • W dowolnej chwili możesz zmienić konfigurację swojego konta usługi Azure Maps. Instrukcje wprowadzania zmian w witrynie Azure Portal można znaleźć w dokumentacji dotyczącej zarządzania warstwą cenową konta usługi Azure Maps.

  • Firma Microsoft dba o prywatność użytkowników. Podczas tworzenia konta platformy Azure za pomocą usługi GitHub żądanie dotyczące informacji o profilu pozwala sprawdzić obecność istniejącego konta Microsoft i utworzyć nowe konto w razie potrzeby. Informacje wprowadzone w ekosystemie firmy Microsoft są chronione przez nasze warunki świadczenia usług i nie są udostępniane bez Twojej zgody. Połączenie tożsamości usługi GitHub z kontem Microsoft nie daje firmie Microsoft dostępu do kodu.

  • Dzięki obsłudze tożsamości usługi GitHub można używać istniejącego konta usługi GitHub zamiast konta Microsoft na platformie Azure i w innych witrynach firmy Microsoft. Dowiedz się więcej

  • Możesz zarządzać połączeniem między kontem usługi GitHub i kontem Microsoft na stronie ustawień osobistych na karcie Aplikacje.