Czy istnieje szybki samouczek związany z tworzeniem kopii zapasowych plików i folderów w systemie Windows Server (lub na komputerze z systemem Windows) na platformie Azure przy użyciu wdrożenia klasycznego?

Dowiedz się, jak to zrobić, za pomocą tego samouczka.

Konta magazynu

Related questions and answers

  • Opcję nadmiarowości można wybrać podczas tworzenia konta magazynu. Po utworzeniu można ją sprawdzić w witrynie Azure Portal lub za pomocą interfejsu API zarządzania usługami.

  • Dowiedz się, jak przenosić dane.

  • Informacje na temat importowania/eksportowania magazynu.

  • Dowiedz się, jak zaprojektować wysoce dostępne aplikacje za pomocą magazynu RA-GRS.

  • Dowiedz się, jak diagnozować problemy z wydajnością.

  • Dowiedz się, jak włączyć metryki magazynowania.