Czy w cenach usług w chmurze platformy Azure jest uwzględniony podatek?

Ceny usług w chmurze platformy Azure nie zawierają podatku. Jest on dodawany osobno. Dowiedz się więcej o cenniku

Related questions and answers

  • Nie. Maszyny wirtualne oferowane w tych trzech promocjach są dostępne do użycia wyłącznie na żądanie.

  • Dowiedz się, jak diagnozować problemy z rozruchem.

  • Nie. Wystąpienia zarezerwowane kupione dla zwykłych maszyn wirtualnych nie mają zastosowania do promocyjnych maszyn wirtualnych.

  • Maszyny wirtualne oferowane w tych trzech promocjach będą dostępne do wdrożenia na żądanie do 30 września 2019 r. Promocyjne maszyny wirtualne wdrożone przed tym dniem będą działać dalej. Jednak nie będą one dostępne dla nowych wdrożeń po dacie zakończenia promocji.

  • Nie. Wszystkie nowe maszyny wirtualne mają dysk systemu operacyjnego i dysk lokalny („dysk zasobów”). Nie pobieramy opłat za magazyn na dysku lokalnym. Dysk systemu operacyjnego jest rozliczany według zwykłej stawki za dyski. Zobacz wszystkie konfiguracje maszyn wirtualnych.

  • Dowiedz się, jak monitorować alerty.