Jakie są niektóre branże, którym ma służyć asystent wirtualny?

Każda branża, działalność i organizacja może skorzystać z lepszego środowiska klienta zapewnianego przez oznaczonego marką asystenta wirtualnego. Zapotrzebowanie jest zauważalnie wysokie w sektorach motoryzacyjnym, przedsiębiorstw oraz hotelarskim.

Usługa Azure Bot

Related questions and answers