Uruchamiam technologię firmy zewnętrznej na platformie Microsoft Azure lub niestandardową aplikację skompilowaną przy użyciu oprogramowania typu open source. Czy mój plan obejmuje tę sytuację?

Firma Microsoft oferuje klientom możliwość uruchamiania technologii firm zewnętrznych, takich jak (ale nie tylko) Linux, Oracle, SAP i IBM, na platformie Microsoft Azure. W przypadku wszystkich scenariuszy, które uprawniają do otrzymania pomocy technicznej w ramach planu pomocy technicznej platformy Azure, pomoc techniczna firmy Microsoft zapewni asystę przy określaniu problemu występującego między usługą platformy Microsoft Azure a Twoją aplikacją niestandardową. Pełna pomoc techniczna zostanie zapewniona, jeśli przyczyną wykrytego problemu okaże się usługa platformy Microsoft Azure lub sama platforma. We wszystkich pozostałych scenariuszach zostanie udzielona komercyjnie uzasadniona pomoc techniczna. Jeśli odpowiednie rozwiązanie nie zostanie znalezione, pomoc techniczna może zostać udzielona za pomocą innych kanałów pomocy technicznej odpowiednich dla oprogramowania firm zewnętrznych.

Related questions and answers

 • Narzędzie wiersza polecenia BotSkills umożliwia zautomatyzowanie połączenia między asystentem wirtualnym i umiejętnościami, co obejmuje proces aktualizowania modeli wysyłania i tworzenia połączeń z uwierzytelnianiem, gdy są wymagane.

  Dowiedz się więcej: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/reference/skills/botskills/

 • Szablon asystenta wirtualnego platformy Bot Framework umożliwia utworzenie asystenta konwersacyjnego dopasowanego do Twojej marki, spersonalizowanego dla Twoich użytkowników i dostępnego na różnych klientach i urządzeniach. Ten szablon znacznie upraszcza tworzenie projektu nowego bota, oferując integrację podstawowych intencji konwersacji, usługi Dispatch, usługi LUIS i usługi QnA Maker, umiejętności oraz automatyczne wdrożenie usługi ARM.

  Dowiedz się więcej: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/overview/virtualassistant/

 • Application Insights to usługa platformy Azure, która obsługuje analizy dotyczące aplikacji, infrastruktury i sieci. Platforma Bot Framework może używać telemetrii usługi Application Insights w celu dostarczania informacji o wydajności bota i śledzenia kluczowych metryk. Zestaw Bot Framework SDK jest dostarczany z kilkoma przykładami pokazującymi, w jaki sposób dodać telemetrię do bota i generować raporty (dołączone).

  Power BI to usługa analizy biznesowej, która pozwala wizualizować dane i udostępniać szczegółowe informacje w organizacji. Można pozyskiwać dane z usługi Application Insights do dynamicznych pulpitów nawigacyjnych i raportów na żywo.

  Dowiedz się więcej: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/overview/analytics/

 • Aby zbierać opinie z asystenta wirtualnego Bot Framework, zobacz: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/howto/virtual-assistant/feedback/

 • Aby skonfigurować uwierzytelnianie OAuth dla umiejętności związanych z organizacją zadań (umiejętności Kalendarz, Poczta e-mail lub Do zrobienia), zobacz: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/howto/skills/manualauthsteps/