I'm having trouble assigning Visual Studio / MSDN subscriber licenses. Where can I get help?

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Informacje na temat tworzenia rozwiązań innych niż firmy Microsoft.

  • Dowiedz się, jak użyć testowania obciążenia.

  • Dowiedz się, jak skonfigurować protokół HTTPS.

  • Informacje na temat problemów z zakupami.

  • Informacje na temat rozliczeń.

  • Informacje na temat dostępu kont.