Jeśli moje wdrożone wystąpienie jest w stanie zatrzymania, czy opłata jest nadal naliczana?

Może. Stan zatrzymania bez alokacji oznacza, że opłaty nie są już naliczane. Stan zatrzymania z alokacją oznacza, że opłaty są nadal naliczane za przydzielone rdzenie wirtualne (nie za licencję na oprogramowanie). Szczegółowe informacje o stanach maszyn wirtualnych są dostępne tutaj. StanRozliczeniaSzczegóły| | |Uruchamianie|Tak|Początkowy stan uruchamiania maszyn wirtualnych, czyli ich przechodzenia przez cykl rozruchu. Ten okres jest rozliczany, ponieważ maszyny wirtualne działają.| |Działające (uruchomione)|Tak|Stan działania maszyny wirtualnej.| |Zatrzymane|Tak|Opłaty naliczane są za zaalokowane rdzenie, a nie za licencję programową. Uwaga: aby przełączyć maszynę wirtualną do stanu zatrzymania, użyj opcji zasilania maszyny wirtualnej, a nie w klasycznym portalu Microsoft Azure.| |Usunięte (bez alokacji)|Nie|Rdzenie nie będą już zaalokowane do maszyny wirtualnej i nie będą za nie naliczane opłaty. Uwaga: jedynym sposobem zatrzymania wszystkich maszyn wirtualnych w usłudze w chmurze jest usunięcie środowisk przejściowych i produkcyjnych.|

Virtual Machines

Related questions and answers

  • Dowiedz się, jak skonfigurować maszyny wirtualne pod kątem wydajności magazynu.

  • Dowiedz się, jak skonfigurować autoskalowanie.