Jeśli mój zakup w witrynie Azure Marketplace wiąże się z zależnościami od innych zasobów, takich jak witryna internetowa platformy Azure, czy muszę uwzględnić takie zależności w zarządzaniu?

Zależności nie są zarządzane automatycznie dla ofert portalu Azure Marketplace. Przed użyciem produktu zakupionego w portalu Azure Marketplace uważnie przeczytaj jego opis, aby ustalić, czy istnieją jakieś zależności, o których należy wiedzieć przed wdrożeniem rozwiązania.

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Istnieje kilka elastycznych opcji zakupu platformy Azure. Najszybszym i najłatwiejszym sposobem uiszczenia opłaty za platformę Azure jest zakup bezpośrednio w firmie Microsoft. Dowiedz się więcej o innych opcjach zakupu tutaj.

  • Dowiedz się, jak korzystać z zarządzania hasłami.

  • Dowiedz się, jak wybrać odpowiedni typ instalacji.

  • Dowiedz się więcej o migracji botów na platformie .NET i w środowisku JavaScript do najnowszej wersji zestawu Bot Framework SDK: https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/bot-service/migration/migration-overview.

  • Dowiedz się, jak utworzyć użytkowników za pomocą programu PowerShell.