Jeśli użyję dwóch jednostek przesyłania strumieniowego przez pewną część dnia i czterech jednostek przesyłania strumieniowego później tego samego dnia, jak jest naliczana opłata?

Opłata jest naliczana na podstawie najwyższej liczby jednostek przesyłania strumieniowego użytych każdego dnia. W tym przykładzie opłata zostałaby naliczona za cztery jednostki przesyłania strumieniowego.

Media Services

Powiązane pytania i odpowiedzi

 • Dodanie jednostek zarezerwowanych multimediów do konta zapewnia możliwość współbieżnego przetwarzania wielu plików, a zmiana typu jednostki zarezerwowanej multimediów ma wpływ na prędkość przetwarzania plików. Jeśli na przykład konto ma trzy jednostki zarezerwowane multimediów typu S1, współbieżnie będą przetwarzane maksymalnie trzy pliki. Po zmianie typu jednostki zarezerwowanej na S3 pojedyncze pliki będą przetwarzane szybciej. Więcej informacji zawiera dokumentacja.

 • Obie krawędzie wejściowego filmu wideo muszą być zgodne z obsługiwaną rozdzielczością wejściową poszczególnych mierników. Na przykład film wideo w rozdzielczości 600 x 481 przekracza maksymalną rozdzielczość miernika S1 wynoszącą 640 x 480, ponieważ wartości obu krawędzi są większe niż 480, w związku z czym rozdzielczość mierzona będzie zgodnie z miernikiem S2.

 • Tak, możesz kupić wiele jednostek przesyłania strumieniowego.

 • Jednostka przesyłania strumieniowego to dedykowany zestaw zasobów do strumieniowania zawartości, w którym każda jednostka zwiększa gwarantowaną przepustowość nawet o 200 Mb/s.

 • Nie. Opłaty zostaną naliczone na podstawie minut danych wyjściowych oraz liczby jednostek zarezerwowanych multimediów. Więcej szczegółów można znaleźć w poniższym przykładzie.

 • Jest to zależne od stanu bieżącego kanału. Możliwe wartości obejmują:

  • Zatrzymany. To jest wstępny stan kanału po jego utworzeniu. W tym stanie właściwości kanału mogą być aktualizowane, ale transmisja strumieniowa jest niedozwolona.
  • Uruchamianie. Kanał jest uruchamiany. W tym stanie nie są dozwolone ani aktualizacje, ani transmisja strumieniowa. Jeśli wystąpi błąd, kanał wróci do stanu Zatrzymany.
  • Działanie. Kanał może przetwarzać transmisje strumieniowe na żywo.
  • Zatrzymywanie. Kanał jest zatrzymywany. W tym stanie nie są dozwolone ani aktualizacje, ani transmisja strumieniowa.
  • Usuwanie. Kanał jest usuwany. W tym stanie nie są dozwolone ani aktualizacje, ani transmisja strumieniowa. W tabeli poniżej pokazano, jak stany kanału przekładają się na naliczanie opłat. |Stan kanału|Wskaźniki w interfejsie użytkownika portalu|Naliczanie opłat?| |---|---|---| |Uruchamianie|Uruchamianie|Nie (stan przejściowy)| |Działanie|Gotowy (brak uruchomionych programów) lub Transmisja strumieniowa (co najmniej jeden uruchomiony program)|Tak| |Zatrzymywanie|Zatrzymywanie|Nie (stan przejściowy)| |Zatrzymane|Zatrzymane|Nie|