Jeśli usługa ExpressRoute jest używana tylko przez część miesiąca, czy opłaty są inne?

Jeśli usługa ExpressRoute jest aktywna przez cały miesiąc, naliczana jest miesięczna opłata niezależnie od użycia. Jeśli jednak anulujesz usługę ExpressRoute w trakcie miesiąca, otrzymasz tylko rachunek na kwotę proporcjonalną do liczby godzin użytkowania i ewentualne nadwyżkowe użycie transferu danych.

ExpressRoute

Related questions and answers

  • Odpowiedź na to pytanie zależy od rozmiaru, użycia i regionu obwodu, ale plan taryfowy z danymi nieograniczonymi jest lepszym rozwiązaniem w przypadku wysokiego poziomu użycia obwodu, natomiast plan taryfowy z danymi naliczanymi jest lepszym rozwiązaniem w przypadku niskiego poziomu użycia obwodu.

  • Tak. Przejdź do strony usługi Office 365, aby uzyskać wskazówki, zalecenia i procedurę implementacji dotyczące używania usługi ExpressRoute z usługą Office 365. Licencję usługi Office 365 należy uzyskać oddzielnie. Aby móc używać usługi Office 365 z usługą ExpressRoute, musisz kupić obwód usługi ExpressRoute w warstwie Premium. Co więcej, w przypadku wybrania naliczanego planu taryfowego usługi ExpressRoute naliczane będą opłaty za transfer danych (w oparciu o zużycie). Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do strony dokumentacji technicznej usługi ExpressRoute

  • Usługodawca może naliczać dodatkowe opłaty za połączenie z usługą ExpressRoute. Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z usługodawcą.

  • W dowolnym momencie można zmienić pan taryfowy z naliczanego na nieograniczony bez przerw w usługach. Plan taryfowy można zmienić z nieograniczonego na naliczany, usuwając obwód w nieograniczonym planie taryfowym i odtwarzając go w naliczanym planie taryfowym. Aby przeprowadzić aprowizację nowego obwodu, skontaktuj się z usługodawcą. Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do strony dokumentacji technicznej usługi ExpressRoute

  • Naliczanie opłat dotyczących usługi ExpressRoute rozpoczyna się w momencie wydania klientowi klucza usługi i kończy się po (1) wysłaniu przez klienta żądania usunięcia obwodu ORAZ (2) zakończeniu obsługi obwodu przez dostawcę usług Exchange lub dostawcę usług sieciowych.

  • Podregion to geolokalizacja najniższego poziomu, którą można wybrać jako miejsce wdrożenia aplikacji i skojarzonych z nią danych. W przypadku usługi ExpressRoute następujące regiony odpowiadają strefom 1, 2 i 3 oraz strefie administracyjnej: Strefa 1: Zachodnie stany USA, Wschodnie stany USA, Północno-środkowe stany USA, Południowo-środkowe stany USA, Wschodnie stany USA 2, Środkowe stany USA, Europa Zachodnia, Europa Północna, Francja Środkowa, Francja Południowa, Kanada Wschodnia, Kanada Środkowa Strefa 2: Azja Wschodnia, Azja Południowo-Wschodnia, Australia Wschodnia, Australia Południowo-Wschodnia, Japonia Wschodnia, Japonia Zachodnia, Korea Środkowa, Korea Południowa, Indie Południowe, Indie Zachodnie, Indie Środkowe Strefa 3: Brazylia Południowa Strefa administracyjna: US Gov Iowa, US Gov Wirginia