Jeśli korzystam z usługi Azure Storage tylko przez kilka dni w miesiącu, czy koszt jest naliczany proporcjonalnie?

Tak. Pojemność magazynu jest rozliczana w jednostkach średniej dziennej ilości przechowywanych danych w gigabajtach (GB) w okresie miesięcznym. Jeśli na przykład w pierwszej połowie miesiąca będzie ciągle używane 10 GB miejsca w magazynie, a w drugiej połowie miesiąca w ogóle nie będzie ono używane, rachunek będzie dotyczył średniego użycia 5 GB miejsca w magazynie. Jednakże użycie warstwy Chłodna (tylko w przypadku kont GPv2) lub Archiwum odpowiednio przez mniej niż 30 i 180 dni spowoduje naliczenie dodatkowej opłaty.

Konta magazynu

Related questions and answers

  • Dowiedz się, jak zarządzać obiektami blob.

  • Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do właściwości konta magazynu.

  • Dowiedz się, jak utworzyć konto magazynu.