Jeśli korzystam z usługi Azure Storage tylko przez kilka dni w miesiącu, czy koszt jest naliczany proporcjonalnie?

Tak. Pojemność magazynu jest rozliczana w jednostkach średniej dziennej ilości przechowywanych danych w gigabajtach (GB) w okresie miesięcznym. Jeśli na przykład w pierwszej połowie miesiąca będzie ciągle używane 10 GB miejsca w magazynie, a w drugiej połowie miesiąca w ogóle nie będzie ono używane, rachunek będzie dotyczył średniego użycia 5 GB miejsca w magazynie. Jednakże użycie warstwy Chłodna (tylko w przypadku kont GPv2) lub Archiwum odpowiednio przez mniej niż 30 i 180 dni spowoduje naliczenie dodatkowej opłaty.

Konta magazynu

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Dowiedz się, jak to zrobić, za pomocą tego samouczka.

  • Dowiedz się, jak włączyć metryki magazynowania.

  • Informacje na temat skalowalności magazynu.

  • Informacje na temat najlepszych rozwiązań.