Jeśli moje wystąpienia znajdują się w dwóch różnych regionach, jakie opłaty zostaną naliczone za transfery danych?

Każde wystąpienie jest rozliczane za jego wyjście danych między regionami.

Virtual Machines

Related questions and answers

  • Dowiedz się, jak skonfigurować autoskalowanie.

  • Dowiedz się, jak skonfigurować maszyny wirtualne pod kątem wydajności magazynu.