I need information on installing and configuring Team Foundation Server

Related questions and answers

  • Informacje na temat opcji grup zasobów.

  • Informacje na temat obsługi danych lokalnych.

  • Dowiedz się, jak zmienić adres URL konta.

  • Dowiedz się, jak dostosowywać elementy robocze i szablony procesu.

  • Informacje na temat witryny Visual Studio Marketplace.