Wiem, że przenośność licencji nie obejmuje systemu Windows Server. Czy klient może przynieść własny obraz zawierający jego aplikacje i oprogramowanie pośredniczące zainstalowane w systemie Windows Server?

Mimo że system Windows Server nie jest objęty przenośnością licencji, klienci korzystający z licencjonowania zbiorowego mogą przekazywać swoje własne obrazy, które zawierają system Windows Server, na platformę Azure, jeżeli odbywa się to w ramach przenośności licencji na inny kupiony produkt. Do naliczania opłat za maszyny wirtualne z systemem Windows Server będzie stosowana stawka odpowiednia do wystąpienia. Klienci mogą mieć dostęp do tańszej, minutowej stawki, korzystając z korzyści użycia hybrydowego platformy Azure. Za prawidłowe licencjonowanie aplikacji i oprogramowania pośredniczącego w obrazie odpowiadają klienci.

Related questions and answers

  • Aby zalogować się na platformie Azure lub utworzyć bezpłatne konto platformy Azure, musisz mieć konto Microsoft (wcześniej Windows Live ID) lub konto usługi GitHub. Usługi Facebook i LinkedIn nie są obecnie obsługiwane.

  • Wszystkie interfejsy API w warstwie S1 są oferowane w stałej cenie równej 5 USD za 1000 transakcji. Dowiedz się więcej na temat cen usługi Azure Maps

  • W dowolnej chwili możesz zmienić konfigurację swojego konta usługi Azure Maps. Instrukcje wprowadzania zmian w witrynie Azure Portal można znaleźć w dokumentacji dotyczącej zarządzania warstwą cenową konta usługi Azure Maps.

  • Firma Microsoft dba o prywatność użytkowników. Podczas tworzenia konta platformy Azure za pomocą usługi GitHub żądanie dotyczące informacji o profilu pozwala sprawdzić obecność istniejącego konta Microsoft i utworzyć nowe konto w razie potrzeby. Informacje wprowadzone w ekosystemie firmy Microsoft są chronione przez nasze warunki świadczenia usług i nie są udostępniane bez Twojej zgody. Połączenie tożsamości usługi GitHub z kontem Microsoft nie daje firmie Microsoft dostępu do kodu.

  • Aby utworzyć bezpłatne konto platformy Azure, potrzebne są numer telefonu, karta kredytowa lub debetowa i konto usługi GitHub lub nazwa użytkownika konta Microsoft (wcześniej identyfikator Windows Live). Utwórz bezpłatne konto platformy Azure

  • Dzięki obsłudze tożsamości usługi GitHub można używać istniejącego konta usługi GitHub zamiast konta Microsoft na platformie Azure i w innych witrynach firmy Microsoft. Dowiedz się więcej