Mam plan firmy Microsoft (taki jak MSDN, BizSpark lub TechNet), w którym korzyścią jest określona liczba żądań pomocy technicznej. Czy mogę je wykorzystać w odniesieniu do pomocy technicznej platformy Azure?

Tak, jeśli kwalifikujesz się do używania tych korzyści, a dostęp do pomocy technicznej został aktywowany w portalu subskrypcji programu Visual Studio. Dostęp do pomocy technicznej platformy Azure wymaga płatnego planu pomocy technicznej. Niektóre programy firmy Microsoft pozwalają jednak na udostępnianie pomocy technicznej platformy Azure za pośrednictwem korzyści powiązanych z pomocą techniczną, nawet jeśli użytkownik nie ma płatnego planu pomocy technicznej. Jeśli masz dostęp do tych korzyści, w oknie przesyłania żądania pomocy technicznej witryny Azure Portal wybierz pozycję „Opcje dodatkowe” w kroku „Plan pomocy technicznej” i wprowadź identyfikator dostępu i identyfikator umowy, aby kontynuować.

Related questions and answers

 • Plany pomocy technicznej systemu Azure zostały tak zaprojektowane, aby odpowiadały potrzebom różnych firm. Płatne plany pomocy technicznej oferują całodobowy dostęp do pomocy technicznej dotyczącej problemów wymagających usunięcia awarii. Wyższe warstwy planów pomocy technicznej oferują krótsze czasy wstępnej reakcji oraz dostęp do doradztwa technicznego, przeglądów optymalizacji konfiguracji i innych korzyści. Więcej informacji na temat istniejących planów pomocy technicznej można znaleźć na stronie Plany pomocy technicznej platformy Azure.

  Usługa Azure Stack jest objęta planami pomocy technicznej Standard, Pro Direct i Premium.

 • Subskrypcja platformy Microsoft Azure obejmuje dostęp do pomocy technicznej związanej z zarządzaniem subskrypcjami (np. rozliczeniami, korektami przydziałów i transferami kont) bez dodatkowych kosztów. Pracę z żądaniem można rozpocząć w witrynie Azure Portal. Ponadto subskrypcje platformy Microsoft Azure oferują dostęp do pulpitu nawigacyjnego stanu platformy Azure oraz forów platformy Azure pomocnych w rozwiązywaniu problemów.

 • Oferta Azure for Students Starter jest obecnie dostępna tylko dla studentów spełniających poniższe wymagania. Musisz zadeklarować, że masz co najmniej 13 lat (jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych) lub 16 lat (jeśli mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi). Musisz potwierdzić swoją przynależność do instytucji edukacyjnej, podając adres e-mail, którego używasz w jej systemie (może to być także identyfikator Shibboleth). Z oferty nie mogą korzystać instytucje komercyjne organizujące tzw. masowe otwarte kursy online ani inne szkolenia zawodowe.

  Oferta jest ograniczona do jednej subskrypcji Azure for Students Starter na uprawnionego klienta, nie podlega przenoszeniu i nie łączy się z żadną inną ofertą, chyba że firma Microsoft na to zezwoli. Firma Microsoft może wycofać tę ofertę według własnego uznania. Mogą także obowiązywać inne ograniczenia.

 • Subskrypcje to jednostki zapewniające dostęp do produktów Azure w ramach oferty Azure for Students Starter.

 • Nie. Konto można założyć bezpłatnie i nie jest wymagana karta kredytowa.

 • Umiejętność musi być w stanie uwierzytelnić żądanie przychodzące od innego bota (asystenta wirtualnego).

  Dowiedz się więcej: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/reference/skills/skillauthentication/