Nie mogę zaktualizować właściwości użytkownika w katalogu

Usługa Azure Active Directory

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Dowiedz się, jak korzystać z zarządzania hasłami.

  • Dowiedz się, jak wybrać odpowiedni typ instalacji.

  • Dowiedz się, jak dodać nowych użytkowników.

  • Dowiedz się, jak utworzyć użytkowników za pomocą programu PowerShell.

  • Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do programu Graph Explorer.

  • Poznaj przykłady kodu.