Mam zakupione licencje na usługę Azure Active Directory. Jak mogę zarządzać moimi licencjami?

Aby zarządzać licencjami na usługę Azure Active Directory w wersji Podstawowa, Premium P1 lub P2 bądź Enterprise Mobility & Security, zaloguj się tutaj przy użyciu swoich poświadczeń.

Azure Active Directory

Related questions and answers

  • Dowiedz się, jak przeprowadzać przejęcia nazw domen DNS.

  • Dowiedz się, jak zacząć korzystać z programu Azure AD Connect.

  • Informacje na temat błędów programu Microsoft Graph.

  • Informacje na temat tej funkcji.