Mam zakupione licencje na usługę Azure Active Directory. Jak mogę zarządzać moimi licencjami?

Aby zarządzać licencjami na usługę Azure Active Directory w wersji Podstawowa, Premium P1 lub P2 bądź Enterprise Mobility & Security, zaloguj się tutaj przy użyciu swoich poświadczeń.

Azure Active Directory

Related questions and answers

  • Dowiedz się, jak usuwać błędy interfejsu API programu Graph w usłudze AD.

  • Dowiedz się, jak przeprowadzać przejęcia nazw domen DNS.

  • Dowiedz się, jak usunąć katalog usługi Azure AD.

  • Dowiedz się, jak zmienić role administratorów.