Otrzymuję komunikat „Błąd 403 — ta aplikacja sieci Web została zatrzymana...”

Przeczytaj tę dyskusję.

App Service

Related questions and answers

  • Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do plików w witrynie internetowej w systemie Windows za pośrednictwem protokołu FTP.

  • Dowiedz się, jak skonfigurować autoskalowanie.

  • Przeczytaj często zadawane pytania.

  • Kudu to aparat obsługujący wdrożenia git/hg, zadania WebJob i różne inne funkcje witryn internetowych platformy Azure. Badanie typowych problemów z ciągłym wdrażaniem.

  • Dowiedz się, jak skalować aplikacje w poziomie przy użyciu dystrybucji geograficznej w usłudze Traffic i środowiskach App Service Environment.