Jestem partnerem MPN. Czy mogę używać moich korzyści z pomocy technicznej MPN do przesyłania żądań pomocy technicznej platformy Azure?

Tak, jeśli kwalifikujesz się do otrzymywania tych korzyści. Szczegółowe informacje na temat korzyści z pomocy technicznej znajdziesz w portalu programu MPN. Jeśli masz te korzyści, prześlij żądanie pomocy technicznej z witryny Azure Portal. Następnie wybierz pozycję „Dodatkowe opcje” w kroku „Plan pomocy technicznej” i podaj Twój identyfikator dostępu i identyfikator umowy, aby kontynuować.

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Istnieje kilka elastycznych opcji zakupu platformy Azure. Najszybszym i najłatwiejszym sposobem uiszczenia opłaty za platformę Azure jest zakup bezpośrednio w firmie Microsoft. Dowiedz się więcej o innych opcjach zakupu tutaj.

  • Dowiedz się, jak korzystać z zarządzania hasłami.

  • Dowiedz się, jak wybrać odpowiedni typ instalacji.

  • Dowiedz się więcej o migracji botów na platformie .NET i w środowisku JavaScript do najnowszej wersji zestawu Bot Framework SDK: https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/bot-service/migration/migration-overview.

  • Dowiedz się, jak utworzyć użytkowników za pomocą programu PowerShell.