Jestem partnerem świadczącym usługi. Jak mogę dołączyć do Katalogu partnerów Azure, aby pokazać moje doświadczenie? Jak wygląda proces i oś czasu dołączania?

Partnerzy świadczący usługi mogą wnioskować o umieszczenie na liście, wypełniając formularz w Katalogu partnerów Azure. Aby zapewnić, że nasi klienci zapoznają się z najlepszymi partnerami firmy Microsoft, w Katalogu partnerów Azure są wymienieni tylko ci partnerzy uczestniczący w programie Microsoft Partner Network, którzy mają kompetencję Cloud Platform na poziomie Silver lub Gold. Po przesłaniu wniosku o umieszczenie w Katalogu partnerów Azure przejrzymy szczegóły, aby sprawdzić ich poprawność, i wyślemy Ci link do portalu dołączania, gdzie możesz wypełnić profil marketingowy. Po przesłaniu tego profilu zostanie on udostępniony w ciągu 3 dni roboczych, zakładając, że przesłany profil jest kompletny i poprawny.

Related questions and answers

  • Aby zalogować się na platformie Azure lub utworzyć bezpłatne konto platformy Azure, musisz mieć konto Microsoft (wcześniej Windows Live ID) lub konto usługi GitHub. Usługi Facebook i LinkedIn nie są obecnie obsługiwane.

  • Wszystkie interfejsy API w warstwie S1 są oferowane w stałej cenie równej 5 USD za 1000 transakcji. Dowiedz się więcej na temat cen usługi Azure Maps

  • W dowolnej chwili możesz zmienić konfigurację swojego konta usługi Azure Maps. Instrukcje wprowadzania zmian w witrynie Azure Portal można znaleźć w dokumentacji dotyczącej zarządzania warstwą cenową konta usługi Azure Maps.

  • Firma Microsoft dba o prywatność użytkowników. Podczas tworzenia konta platformy Azure za pomocą usługi GitHub żądanie dotyczące informacji o profilu pozwala sprawdzić obecność istniejącego konta Microsoft i utworzyć nowe konto w razie potrzeby. Informacje wprowadzone w ekosystemie firmy Microsoft są chronione przez nasze warunki świadczenia usług i nie są udostępniane bez Twojej zgody. Połączenie tożsamości usługi GitHub z kontem Microsoft nie daje firmie Microsoft dostępu do kodu.

  • Dzięki obsłudze tożsamości usługi GitHub można używać istniejącego konta usługi GitHub zamiast konta Microsoft na platformie Azure i w innych witrynach firmy Microsoft. Dowiedz się więcej

  • Aby utworzyć bezpłatne konto platformy Azure, potrzebne są numer telefonu, karta kredytowa lub debetowa i konto usługi GitHub lub nazwa użytkownika konta Microsoft (wcześniej identyfikator Windows Live). Utwórz bezpłatne konto platformy Azure