Jak działa licencjonowanie produktów serwerowych firmy Microsoft (na przykład program SQL Server) w scenariuszu, w którym klient chce przeprowadzić migrację z dostawcy usług na platformę Azure?

Jeśli klient używa usługi Azure Site Recovery do migrowania produktów serwerowych firmy Microsoft (na przykład programu SQL Server) od dostawcy usług na platformę Azure, będzie musiał mieć własny pakiet Software Assurance i użyć opcji przenoszenia licencji.

Azure Site Recovery

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • System Windows Server powinien być licencjonowany za pomocą umowy licencyjną usługodawcy (umowy SPLA).

  • Azure does not support persistent MAC addresses, and so software with MAC based license models can't be used for both on-premises to Azure migration or disaster recovery.

  • System Windows Server może być licencjonowany na podstawie umowy SPLA lub licencji klienta końcowego, jeśli kwalifikuje się on do korzyści odzyskiwania po awarii w ramach programu Software Assurance.

  • Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dotyczy wszystkich klientów z aktywnym pakietem Software Assurance i można ją aktywować na platformie Azure niezależnie od sposobu zakupu platformy Azure (umowa Enterprise Agreement, program Cloud Solution Partner lub inne).

  • Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure ułatwia najlepsze wykorzystanie licencji lokalnie i w chmurze. Korzyści te umożliwiają użycie licencji na system Windows Server z pakietem Software Assurance w celu korzystania z maszyn wirtualnych z podstawową stawką obliczeniową we wszystkich regionach świadczenia usługi Azure, dzięki czemu można uzyskać nawet 40-procentowe lub większe oszczędności. Skorzystaj ze swojej korzyści użycia hybrydowego podczas migrowania serwerów z systemem Windows na platformę Azure. Dowiedz się więcej.

  • Zapoznaj się z postanowieniami licencyjnymi dotyczącymi aplikacji innej firmy.