Jak otrzymam płatność za moją sprzedaż w portalu Azure Marketplace?

Wszystkie płatności będą co miesiąc przesyłane przez firmę Microsoft za pośrednictwem usługi PayPal lub systemu przelewów elektronicznych (EFT). Dokładamy wszelkich starań, aby płatności odbywały się w ciągu dwóch miesięcy od momentu użycia usługi przez klienta, ale dokładny ich termin zależy od instrumentu płatniczego klienta. Okres depozytu wynoszący 45 dni dotyczy klientów korzystających z kart kredytowych.

Related questions and answers

  • Aby zalogować się na platformie Azure lub utworzyć bezpłatne konto platformy Azure, musisz mieć konto Microsoft (wcześniej Windows Live ID) lub konto usługi GitHub. Usługi Facebook i LinkedIn nie są obecnie obsługiwane.

  • Wszystkie interfejsy API w warstwie S1 są oferowane w stałej cenie równej 5 USD za 1000 transakcji. Dowiedz się więcej na temat cen usługi Azure Maps

  • W dowolnej chwili możesz zmienić konfigurację swojego konta usługi Azure Maps. Instrukcje wprowadzania zmian w witrynie Azure Portal można znaleźć w dokumentacji dotyczącej zarządzania warstwą cenową konta usługi Azure Maps.

  • Firma Microsoft dba o prywatność użytkowników. Podczas tworzenia konta platformy Azure za pomocą usługi GitHub żądanie dotyczące informacji o profilu pozwala sprawdzić obecność istniejącego konta Microsoft i utworzyć nowe konto w razie potrzeby. Informacje wprowadzone w ekosystemie firmy Microsoft są chronione przez nasze warunki świadczenia usług i nie są udostępniane bez Twojej zgody. Połączenie tożsamości usługi GitHub z kontem Microsoft nie daje firmie Microsoft dostępu do kodu.

  • Możesz zarządzać połączeniem między kontem usługi GitHub i kontem Microsoft na stronie ustawień osobistych na karcie Aplikacje.

  • Aby utworzyć bezpłatne konto platformy Azure, potrzebne są numer telefonu, karta kredytowa lub debetowa i konto usługi GitHub lub nazwa użytkownika konta Microsoft (wcześniej identyfikator Windows Live). Utwórz bezpłatne konto platformy Azure