Jak otrzymam płatność za moją sprzedaż w portalu Azure Marketplace?

Wszystkie płatności będą co miesiąc przesyłane przez firmę Microsoft za pośrednictwem usługi PayPal lub systemu przelewów elektronicznych (EFT). Dokładamy wszelkich starań, aby płatności odbywały się w ciągu dwóch miesięcy od momentu użycia usługi przez klienta, ale dokładny ich termin zależy od instrumentu płatniczego klienta. Okres depozytu wynoszący 45 dni dotyczy klientów korzystających z kart kredytowych.

Related questions and answers

  • Dziękujemy za zainteresowanie platformą Azure for Students! Cieszymy się, że Ci się spodobała. Obecnie nie oferujemy odnowień. Wracaj tutaj, aby zapoznać się z aktualizacjami.

  • Jeśli po upływie 12 miesięcy lub po wyczerpaniu środków w wysokości 100 USD (cokolwiek nastąpi szybciej) postanowisz nie zmieniać subskrypcji na płatną, wszystkie wdrożone produkty zostaną wycofane i staną się niedostępne. Zawsze możesz wrócić i zmienić subskrypcję w ciągu 90 następnych dni.

  • Oferta Azure for Students Starter jest obecnie dostępna tylko dla studentów spełniających poniższe wymagania. Musisz zadeklarować, że masz co najmniej 13 lat (jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych) lub 16 lat (jeśli mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi). Musisz potwierdzić swoją przynależność do instytucji edukacyjnej, podając adres e-mail, którego używasz w jej systemie (może to być także identyfikator Shibboleth). Z oferty nie mogą korzystać instytucje komercyjne organizujące tzw. masowe otwarte kursy online ani inne szkolenia zawodowe.

    Oferta jest ograniczona do jednej subskrypcji Azure for Students Starter na uprawnionego klienta, nie podlega przenoszeniu i nie łączy się z żadną inną ofertą, chyba że firma Microsoft na to zezwoli. Firma Microsoft może wycofać tę ofertę według własnego uznania. Mogą także obowiązywać inne ograniczenia.

  • Subskrypcje to jednostki zapewniające dostęp do produktów Azure w ramach oferty Azure for Students Starter.

  • Po wyczerpaniu dostępnych środków lub upłynięciu 12 miesięcy Twoja subskrypcja platformy Azure zostanie zdezaktywowana. Aby nadal korzystać z platformy Azure, możesz zmienić ją na subskrypcję płatną zgodnie z rzeczywistym użyciem, kontaktując się z pomocą techniczną Azure.

  • Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure jest dostępna dla nowych obciążeń platformy Azure od lutego 2016 r.