Jak umowy dotyczące poziomu usług platformy Azure odnoszą się do bieżących umów licencyjnych firmy Microsoft dotyczących produktów lokalnych?

Umowy dotyczące poziomu usług platformy Azure są niezależne od umów licencyjnych firmy Microsoft dotyczących produktów lokalnych. Umowy SLA firmy Microsoft dotyczące platformy Azure zawierają gwarancje miesięcznego czasu dostępności usług używanych w chmurze. W przypadku niedotrzymania tych gwarancji w rozliczeniach są uwzględniane środki w ramach umowy SLA.

Related questions and answers

  • Aby zalogować się na platformie Azure lub utworzyć bezpłatne konto platformy Azure, musisz mieć konto Microsoft (wcześniej Windows Live ID) lub konto usługi GitHub. Usługi Facebook i LinkedIn nie są obecnie obsługiwane.

  • Wszystkie interfejsy API w warstwie S1 są oferowane w stałej cenie równej 5 USD za 1000 transakcji. Dowiedz się więcej na temat cen usługi Azure Maps

  • W dowolnej chwili możesz zmienić konfigurację swojego konta usługi Azure Maps. Instrukcje wprowadzania zmian w witrynie Azure Portal można znaleźć w dokumentacji dotyczącej zarządzania warstwą cenową konta usługi Azure Maps.

  • Firma Microsoft dba o prywatność użytkowników. Podczas tworzenia konta platformy Azure za pomocą usługi GitHub żądanie dotyczące informacji o profilu pozwala sprawdzić obecność istniejącego konta Microsoft i utworzyć nowe konto w razie potrzeby. Informacje wprowadzone w ekosystemie firmy Microsoft są chronione przez nasze warunki świadczenia usług i nie są udostępniane bez Twojej zgody. Połączenie tożsamości usługi GitHub z kontem Microsoft nie daje firmie Microsoft dostępu do kodu.

  • Aby utworzyć bezpłatne konto platformy Azure, potrzebne są numer telefonu, karta kredytowa lub debetowa i konto usługi GitHub lub nazwa użytkownika konta Microsoft (wcześniej identyfikator Windows Live). Utwórz bezpłatne konto platformy Azure

  • Możesz zarządzać połączeniem między kontem usługi GitHub i kontem Microsoft na stronie ustawień osobistych na karcie Aplikacje.