Jak rozwiązywać problemy związane z błędami HTTP „502: nieprawidłowa brama” i „503: usługa niedostępna” w aplikacjach sieci Web platformy Azure

Dowiedz się, jak usuwać błędy HTTP.

App Service

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Dowiedz się, jak skonfigurować aplikacje internetowe.

  • Dowiedz się, jak skonfigurować niestandardową nazwę domeny zakupioną w serwisie GoDaddy dla aplikacji internetowej w usłudze Azure App Service przy użyciu narzędzia Traffic Manager.

  • Dowiedz się, jak nawiązać bezpieczne połączenie z zasobami zaplecza.

  • Informacje na temat obsługi technologii typu open source w usłudze Microsoft Azure App Service.