Jak utworzyć lub migrować użytkowników do usługi Azure AD B2C

Dowiedz się, jak migrować użytkowników.

Azure Active Directory

Related questions and answers

  • Informacje na temat tej funkcji.

  • Informacje na temat włączonych usług.

  • Dowiedz się, jak wykonać uaktualnienie.

  • Informacje na temat błędów programu Microsoft Graph.

  • Dowiedz się, jak przeprowadzać przejęcia nazw domen DNS.

  • Dowiedz się, jak zacząć korzystać z programu Azure AD Connect.