Jak utworzyć umiejętność Bot Framework?

Aby dodać umiejętność Bot Framework, zobacz:

Azure Bot Services

Powiązane pytania i odpowiedzi