Jak skompilować i wdrożyć usługę Azure Web Apps za pomocą produktów Team Foundation Server/Services vNext Builds

Dowiedz się, jak tworzyć i wdrażać aplikacje Azure Web Apps.

App Service

Related questions and answers

  • Informacje na temat środowiska App Service Environment w wersji 1, które udostępnia bezpieczne, dołączone do sieci wirtualnej bezpieczne jednostki skalowania na potrzeby uruchamiania wszystkich aplikacji.

  • W tej serii samouczków pokazano, jak wdrożyć (opublikować) aplikację internetową ASP.NET w usłudze Azure App Service Web Apps lub u innego dostawcy hostingu.

  • Obejrzyj odcinek z Corym Fowlerem dotyczący lokalnej pamięci podręcznej usługi Azure App Service.

  • Kudu to aparat obsługujący wdrożenia git/hg, zadania WebJob i różne inne funkcje witryn internetowych platformy Azure. Badanie typowych problemów z ciągłym wdrażaniem.

  • Dowiedz się, jak uaktualnić bazę danych ClearDB.