Jak wykonać kopie zapasowe maszyn wirtualnych platformy Azure do magazynów usługi Recovery Services

Dowiedz się, jak wykonać kopię zapasową.

Konta magazynu

Related questions and answers

  • Dowiedz się, jak włączyć metryki magazynowania.

  • Opcję nadmiarowości można wybrać podczas tworzenia konta magazynu. Po utworzeniu można ją sprawdzić w witrynie Azure Portal lub za pomocą interfejsu API zarządzania usługami.

  • Informacje na temat importowania/eksportowania magazynu.

  • Dowiedz się, jak przenosić dane.

  • Dowiedz się, jak diagnozować problemy z wydajnością.