Jak wykonać kopie zapasowe maszyn wirtualnych platformy Azure do magazynów usługi Recovery Services

Dowiedz się, jak wykonać kopię zapasową.

Konta magazynu

Related questions and answers

  • Dowiedz się, jak zaprojektować wysoce dostępne aplikacje za pomocą magazynu RA-GRS.

  • Dowiedz się, jak przeprowadzić migrację do usługi Premium Storage.

  • Dowiedz się, jak diagnozować problemy z wydajnością.