Jak licencjonować produkty serwerowe firmy Microsoft inne niż system Windows Server (SQL Server, SharePoint Server, Exchange Server i inne) podczas odzyskiwania na platformie Azure?

Korzyść odzyskiwania po awarii w ramach programu Software Assurance dotyczy produktów serwerowych firmy Microsoft chronionych za pomocą usługi Azure Site Recovery. Ta zmiana została wprowadzona w dokumencie Prawa do używania produktów (PUR) w styczniu 2015.

Azure Site Recovery

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • System Windows Server powinien być licencjonowany za pomocą umowy licencyjną usługodawcy (umowy SPLA).

  • System Windows Server może być licencjonowany na podstawie umowy SPLA lub licencji klienta końcowego, jeśli kwalifikuje się on do korzyści odzyskiwania po awarii w ramach programu Software Assurance.

  • Azure does not support persistent MAC addresses, and so software with MAC based license models can't be used for both on-premises to Azure migration or disaster recovery.

  • Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure ułatwia najlepsze wykorzystanie licencji lokalnie i w chmurze. Korzyści te umożliwiają użycie licencji na system Windows Server z pakietem Software Assurance w celu korzystania z maszyn wirtualnych z podstawową stawką obliczeniową we wszystkich regionach świadczenia usługi Azure, dzięki czemu można uzyskać nawet 40-procentowe lub większe oszczędności. Skorzystaj ze swojej korzyści użycia hybrydowego podczas migrowania serwerów z systemem Windows na platformę Azure. Dowiedz się więcej.

  • Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dotyczy wszystkich klientów z aktywnym pakietem Software Assurance i można ją aktywować na platformie Azure niezależnie od sposobu zakupu platformy Azure (umowa Enterprise Agreement, program Cloud Solution Partner lub inne).

  • Zapoznaj się z postanowieniami licencyjnymi dotyczącymi aplikacji innej firmy.