Jak szybko zostanie rozwiązany problem zgłoszony w żądaniu pomocy technicznej?

Firma Microsoft dokłada wszelkich starań, aby udzielać swoim klientom pomocy w jak najszybszym rozwiązywaniu ich problemów. Czasami wymaga to skoncentrowania się na redukowaniu wpływu na działalność firmy oraz eliminowaniu negatywnych skutków operacyjnych przed rozpoczęciem określania pełnego rozwiązania. Z tego względu podjęliśmy zobowiązanie dotyczące czasu wstępnej reakcji i będziemy współpracować z naszymi klientami aż do wyeliminowania zagrożenia wynikającego z problemu bez bezpośredniej umowy SLA regulującej kwestie związane z żądaniami pomocy technicznej. Czas zdiagnozowania i rozwiązania problemu zgłoszonego w żądaniu pomocy technicznej może być bardzo różny w zależności od rodzaju problemu. Będziemy we współpracy z Tobą starać się jak najszybciej rozwiązywać problemy.

Related questions and answers