Jak często będę dostawać rachunek za zakupy w portalu Azure Marketplace?

W przypadku niektórych, wymienionych tutaj usług, środki dostępne w ramach zobowiązań pieniężnych klientów z umową Enterprise Agreement zostaną najpierw pomniejszone o łączny koszt tych usług w miesiącu, w którym będą używane. W przypadku braku dostępnego zobowiązania pieniężnego te opłaty będą naliczane kwartalnie z dołu. Dla wszystkich ofert z witrynie Azure Marketplace, które nie są odejmowane od zobowiązania pieniężnego, naliczanie odbywa się kwartalnie z dołu — środki dostępne w ramach zobowiązań pieniężnych klientów zostaną najpierw pomniejszone o łączny koszt tych usług w miesiącu, w którym będą używane. W przypadku braku dostępnego zobowiązania pieniężnego te opłaty będą naliczane kwartalnie z dołu. Dla wszystkich ofert z portalu Azure Marketplace, które nie są odejmowane od zobowiązania pieniężnego, naliczanie odbywa się kwartalnie z dołu. Do rozliczania klientów MOSP (bezpośrednich klientów internetowych) co miesiąc będzie używana ta sama karta kredytowa co w przypadku profilu subskrypcji platformy Azure.

Related questions and answers

  • Aby zalogować się na platformie Azure lub utworzyć bezpłatne konto platformy Azure, musisz mieć konto Microsoft (wcześniej Windows Live ID) lub konto usługi GitHub. Usługi Facebook i LinkedIn nie są obecnie obsługiwane.

  • Wszystkie interfejsy API w warstwie S1 są oferowane w stałej cenie równej 5 USD za 1000 transakcji. Dowiedz się więcej na temat cen usługi Azure Maps

  • W dowolnej chwili możesz zmienić konfigurację swojego konta usługi Azure Maps. Instrukcje wprowadzania zmian w witrynie Azure Portal można znaleźć w dokumentacji dotyczącej zarządzania warstwą cenową konta usługi Azure Maps.

  • Firma Microsoft dba o prywatność użytkowników. Podczas tworzenia konta platformy Azure za pomocą usługi GitHub żądanie dotyczące informacji o profilu pozwala sprawdzić obecność istniejącego konta Microsoft i utworzyć nowe konto w razie potrzeby. Informacje wprowadzone w ekosystemie firmy Microsoft są chronione przez nasze warunki świadczenia usług i nie są udostępniane bez Twojej zgody. Połączenie tożsamości usługi GitHub z kontem Microsoft nie daje firmie Microsoft dostępu do kodu.

  • Aby utworzyć bezpłatne konto platformy Azure, potrzebne są numer telefonu, karta kredytowa lub debetowa i konto usługi GitHub lub nazwa użytkownika konta Microsoft (wcześniej identyfikator Windows Live). Utwórz bezpłatne konto platformy Azure

  • Możesz zarządzać połączeniem między kontem usługi GitHub i kontem Microsoft na stronie ustawień osobistych na karcie Aplikacje.