Ile kosztuje usługa Azure Storage?

Related questions and answers

  • Informacje na temat importowania/eksportowania magazynu.

  • Dowiedz się, jak przeprowadzić migrację do usługi Premium Storage.

  • Dowiedz się, jak przenosić dane.

  • Dowiedz się, jak diagnozować problemy z wydajnością.

  • Opcję nadmiarowości można wybrać podczas tworzenia konta magazynu. Po utworzeniu można ją sprawdzić w witrynie Azure Portal lub za pomocą interfejsu API zarządzania usługami.