Jak zoptymalizować opłaty?

Istnieje kilka metod optymalizacji aplikacji systemu Azure:

 • Wdrożenie co najmniej dwóch wystąpień, co umożliwi korzystanie z umowy SLA.
 • Przydzielenie wystąpienia obliczeniowego o rozmiarze odpowiednim dla wymagań aplikacji.
 • Korzystanie z bezpłatnych przychodzących transferów danych w celu przekazywania danych do platformy Azure.
 • Przydzielanie wystąpienia obliczeniowego i magazynu znajdujących się w jednym regionie. Wszystkie transfery danych w obrębie regionu są bezpłatne.
 • Używanie sieci dystrybucji zawartości (Content Distribution Network, CDN) w celu obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności.
 • Usuwanie aplikacji testowej natychmiast po zakończeniu testów. Środowisko tymczasowe systemu Azure nie jest bezpłatne. Po każdym wdrożeniu aplikacji (nawet w środowisku tymczasowym) będzie naliczana opłata. Aplikację można także wdrożyć lokalnie, używając zestawu Azure SDK, dopóki nie będzie ona gotowa do wdrożenia w chmurze platformy Azure.
 • Przydzielenie bazy danych SQL o wielkości odpowiadającej potrzebom.
 • Zapoznaj się z artykułem Getting started with Azure cost management (Wprowadzenie do zarządzania kosztami na platformie Azure).

Powiązane pytania i odpowiedzi

 • Istnieje kilka elastycznych opcji zakupu platformy Azure. Najszybszym i najłatwiejszym sposobem uiszczenia opłaty za platformę Azure jest zakup bezpośrednio w firmie Microsoft. Dowiedz się więcej o innych opcjach zakupu tutaj.

 • Dowiedz się, jak korzystać z zarządzania hasłami.

 • Dowiedz się, jak wybrać odpowiedni typ instalacji.

 • Dowiedz się więcej o migracji botów na platformie .NET i w środowisku JavaScript do najnowszej wersji zestawu Bot Framework SDK: https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/bot-service/migration/migration-overview.

 • Dowiedz się, jak utworzyć użytkowników za pomocą programu PowerShell.