Jak załadować dane przy użyciu narzędzia AZCopy i PolyBase w usłudze SQL Data Warehouse?

Dowiedz się, jak załadować dane.

Azure SQL Database

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Dowiedz się, jak skonfigurować maszyny wirtualne pod kątem wydajności magazynu.

  • Dowiedz się, jak przywrócić tabelę.

  • Dowiedz się, jak rozwiązywać problemy.

  • Dowiedz się, jak zarządzać dynamicznymi widokami zarządzania.

  • Informacje na temat programu SQL na maszynach wirtualnych platformy Azure.