Jak uzyskać licencję na korzystanie z programu SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines?

Użytkownicy końcowi korzystający z programu SQL Server mają dwie możliwości:

 1. Uzyskanie obrazu SQL Server z portalu Marketplace i płatność według stawki minutowej za korzystanie z licencji na program SQL Server. Opłata za licencję programu SQL Server jest uwzględniona w cenie obrazu maszyny wirtualnej, zgodnie z informacjami na stronie cennika maszyny wirtualnej.
 2. Klienci korzystający z pakietu Software Assurance mogą używać funkcji przenoszenia licencji w celu przeniesienia licencji do środowiska lokalnego. W tym celu możesz wykonać jedną z następujących czynności:
  1. Uzyskać obraz licencji w modelu dostarczania własnej licencji (BYOL) na serwer SQL Server z portalu Marketplace. W przypadku licencjonowania SQL platforma Azure nie nalicza opłat za obrazy.
  2. Ręczne zainstalowanie programu SQL Server na maszynie wirtualnej z systemem Windows Server z portalu Marketplace.
  3. Przekazanie obrazu SQL Server ze środowiska lokalnego na platformę Azure w celu utworzenia maszyny wirtualnej. Użycie licencji należy zgłosić firmie Microsoft za pomocą formularza weryfikacji przeniesienia licencji w ciągu 10 dni.

Powiązane pytania i odpowiedzi

 • Aby tworzyć nowe środowiska konwersacyjne, używaj zestawu Bot Framework SDK 4. Modele dialogów w zestawie Bot Framework SDK 3 były przez klientów uważane za zbyt sztywne i ograniczające. Zestaw Bot Framework SDK 4 oferuje modularność i rozszerzalność. Udostępnia on podstawy do tworzenia szablonów botów i akceleratorów rozwiązań. Jeśli już masz w środowisku produkcyjnym boty przygotowane za pomocą zestawu Bot Framework SDK 3, w przewidywalnej przyszłości będą działać w niezmienionej formie. Dowiedz się więcej ze strony z często zadawanymi pytaniami na temat platformy Bot Framework

 • Warstwa Premium obsługi komunikatów usługi Service Bus zapewnia wszystkie funkcje dotyczące obsługi komunikatów dla kolejek i tematów usługi Azure Service Bus, oferując przewidywalną i powtarzalną wydajność, większą przepływność oraz wyższą dostępność. Warstwa Premium wykorzystuje dedykowany model alokacji zasobów, zapewniając izolację obciążenia i spójną wydajność. Zasoby obliczeniowe i zasoby pamięci w warstwie Premium są zasobami dedykowanymi, dlatego nie są naliczane opłaty za transakcje komunikatów jak w innych warstwach. Wszystkie transakcje są uwzględniane podczas rozmieszczania jednostek obsługi komunikatów.

 • Warstwa Premium obsługi komunikatów usługi Service Bus to stała stawka dzienna za zakupioną jednostkę obsługi komunikatów. Przestrzenie nazw utworzone w warstwie Premium mogą zawierać 1, 2 lub 4 jednostki obsługi komunikatów, za które naliczane są określone stawki dzienne za jednostkę. Liczbę zakupionych jednostek obsługi komunikatów przestrzeni nazw w warstwie Premium można zmienić w dowolnym momencie, ale stawka dzienna opiera się na maksymalnej liczbie jednostek przypisanych do przestrzeni nazw w dowolnym momencie.

 • Aktywne urządzenia obejmują urządzenia mogące odbierać powiadomienia. Są one definiowane za pomocą unikatowych identyfikatorów rejestracyjnych w usłudze Google Cloud Messaging lub Amazon Device Messaging, identyfikatorów URI (Uniform Resource Identifier) kanału w przypadku urządzeń korzystających z usługi powiadomień systemu Windows lub usługi powiadomień push firmy Microsoft, albo tokenu urządzenia w przypadku urządzeń korzystających z usługi Apple Push Notification Service.

 • Firma Microsoft zapewnia zaawansowaną konwersacyjną sztuczną inteligencję oraz interpretację języka naturalnego, platformę Bot Framework typu open source, pomoc techniczną na poziomie korporacyjnym oraz zachowanie pełnej własności danych i kontroli nad nimi.

 • Usługa QnA Maker pomaga utworzyć bota, który podczas rozmowy odpowiada na pytania dotyczące kwestii omówionych w dokumentacji, np. na stronie często zadawanych pytań. Dowiedz się więcej na temat działania usługi QnA Maker