Skąd mam wiedzieć, czy mój kod źródłowy i dane projektu są bezpieczne?

Informacje na temat zabezpieczeń kodu.

Azure DevOps

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Informacje na temat tworzenia rozwiązań innych niż firmy Microsoft.

  • Informacje na temat problemów z zakupami.

  • Dowiedz się, jak skonfigurować protokół HTTPS.

  • Informacje na temat dostępu kont.

  • Informacje na temat rozliczeń.

  • Dowiedz się, jak użyć testowania obciążenia.